Onze financiële middelen

 
Om onze plannen te realiseren is er natuurlijk veel geld nodig. Zo moesten we bijvoorbeeld een lening aangaan om de bouw van de lokalen achter de parochiezaal te kunnen. Deze lening moeten we nu natuurlijk afbetalen. Maar ook voor de andere lokalen hebben we regelmatig financiën nodig. De Stuurgroep organiseert hiervoor enkele activiteiten die onze kas moeten vullen.
 
Deze inkomsten worden dan integraal gebruikt voor het bouwen, herstellen en beheren van de Chiro lokalen in Battel.
 
 • Onze inkomsten (de belangrijkste bronnen van inkomsten):
  • Onze BBQ brengt jaarlijks een belangrijk bedrag op voor de Stuurgroep (2007: ongeveer €2.400,-)
  • De truffelverkoop is jaarlijks ook een belangrijke bron van inkomsten: (2006: ongeveer €2.700,-)
  • Het gebruik van de lokalen door derden (andere jeugdvereniging) genereert ook inkomsten, maar die zijn zeer afhankelijk van het aantal groepen die we mogen ontvangen. (nu gemiddeld per jaar: €2.000,-)
  • Subsidies van de stad Mechelen: bij de bouw of verbouwingen van de jeugdlokalen kan er beroep gedaan worden op subsidies van de stad. Dit zijn belangrijke bedragen die enkel worden toegekend na indiening van een duidelijk dossier. (voor verbouwing Battelse Bergen vooraan: €15.000,-)
  • De rente die we moeten betalen op onze lening wordt ook door de stad Mechelen terugbetaald (€830,-)
 • Onze uitgaven (de belangrijkste uitgaven):
  • Afbetaling lening: per jaar € 5.000,-
  • Verbouwingsprojecten: renovatie van de lokalen vooraan Battelse Bergen gaat ons, naast de subsidies van de stad, nog eens ongeveer €15.000,- kosten.
  • Inrichting van lokalen: Wij bekostigen ook het meubilair, sanitair, keukens, schilderwerk, et. van alle lokalen van Chiro Battel.
  • Voor jaarlijkse onderhoudswerken en klusjes voorzien we ongeveer €800,- per jaar
  • Wij betalen ook de kosten voor algemene nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit…) per jaar: €850,-
 •  De recentste cijfers: ONDER CONSTRUCTIE