Wat doet de stuurgroep Chiro Battel?

De Stuurgroep is in het leven geroepen nadat de oude lokalen in de Battelse Bergen waren afgebrand. Er moest voor nieuwe lokalen worden gezorgd en dat kon de Chiro leiding niet alleen aan. Daarom werd er beroep gedaan op welwillende ouders en sympathisanten. 

In werkgroepjes zorgen wij ervoor dat de chirolokalen van Battel worden gebouwd, onderhouden, verhuurd en correct gebruikt.
Onze Stuurgroep kan enkel goed blijven werken als we regelmatig nieuwe ideeën en dus ook nieuwe leden mogen verwelkomen.
Iedereen die Chiro Battel een warm hart toedraagt is dus steeds van harte welkom om samen met andere enthousiastelingen ervoor te zorgen dat de Chiro kinderen een aangepast lokaal vinden voor hun activiteiten.

Wat zijn onze doelstellingen ? 

De Stuurgroep Chiro Battel is een afdeling van de parochiale VZW die het beheer van lokalen coördineert. We zijn afdeling 1635 van de VZW VPW Mechelen-Zuid.
Stuurgroep Chiro Battel is ook een vereniging die zijn interne reglementen heeft opgesteld en werkt volgens duidelijk omschreven procedures werkt.

 • Wij willen er samen voor zorgen dat de Chiro groep van Battel steeds over goede lokalen kan beschikken.
 • We stellen de lokalen ook ter beschikking van andere jeugdgroepen zodat deze er tegen onkostenvergoeding er ook hun activiteiten kunnen laten plaatsvinden.
 • Al onze activiteiten organiseren we met een duidelijk maatschappelijk engagement in de schoot van de plaatselijke parochiegemeenschap (Sint-Jozef, Battel).

Wat zijn onze activiteiten ?

 • De “Financiële werkgroep” organiseert jaarlijks enkele activiteiten om voldoende geld bij elkaar te brengen: 
  • Super BBQ: de eerste zaterdag van september.
  • Truffelverkoop: in december. 
 • De werkgroep “verhuur” organiseert het gebruik van de lokalen door andere jeugdgroepen dan Chiro Battel. 
 • De werkgroep “onderhoud” zorgt ervoor dat er op tijd de nodige klusjes en grotere werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit om de lokalen in goede staat te houden.
 • Jaarlijks vergadert de stuurgroep minstens 3 maal (februari, mei en oktober) om de stand van zaken op te maken.
 • Indien nodig zal de kerngroep (5 personen) samenkomen om beslissingen te nemen over het dagelijkse beheer van de lokalen. 
 • Af en toe zijn er grotere werken nodig (vb. klinkers leggen). Daarvoor proberen we dan een groot aantal medewerkers, ook van buiten de Stuurgroep, te mobiliseren.

Verslagen van de vergaderingen :

        (verschijnen binnenkort)

De lokalen voor Chiro Battel:

De volgende lokalen worden door de Stuurgroep Chiro Battel beheerd:

 • Battelse bergen 28 - achter de parochiezaal
  • 2 lokalen
  • Sanitair
  • Keuken
  • Opbergruimte voor kampmateriaal
    
 • Battelse Bergen 28 – vooraan rechts
  • 3 lokalen
  • Sanitair
  • Keuken
    
 • Wolverbosstraat – achter de pastorij
  • 2 lokalen
  • Sanitair
  • Keuken
  • Opbergruimte voor kampmateriaal